ParadaOnline.

Política de privacitat

Serveimediacio.cat informa sobre la seva política de privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que són recaptades per la navegació o utilitzen serveis a través d’aquest lloc web.

En aquest sentit, el titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

Scroll al inicio